–Ш—Б—В–Њ—А–Є—П
 


Ќј—“ј¬Ќ»÷»“≈ Ќј ѕ‘  "„≈–Ќќ ћќ–≈"

¬ъв встъплението към раздела тр€бва да отбележим, че един от предшествениците на У„ерно мореФ- У¬ладиславФ е първи€т клуб в страната, използвал в подготовката си практическите и теоретични съвети на треньор. »мето му е ≈рнест ћург - почетен консул на ‘ранци€ във ¬арна.†
“реньорите, заставали през годините на мостика и държали рул€ на мъжки€ представителен отбор, не са малко. »зложени€т на вс€какви ветрове ръководен пост обаче заемаха предимно собствени кадри, които освен че б€ха дълбоко уважавани, тачеха традици€та и бързо намираха общ език с младите си възпитаници. ¬ече стана дума за неподвластната и незаличима от времето в€рност на »ван ћоканов, за да стане €сно как изглежда истинската опора-треньор на един клуб и на какво се дължи стабилитета. ƒругото е, че и тогава, когато се налагаше /или н€кой налагаше - защо да крием, имаше и такива случаи!/, пром€ната на треньорски€ пост, по правило се търсеше специалист от черноморската кръвна група /—то€н ќрмаджиев/ или от сродната армейска / ирил –акаров, ћанол ћанолов, Ќикола  овачев, ÷оню ¬асилев, –ади «дравков, јлександър —танков/. ≈дно от редките изключени€ бе Ћозан  оцев, но този високоинтелигентен, много знаещ и умеещ треньор, лектор на ‘»‘ј, бързо се адаптира към черноморски€ климат и без да се наложи принудително да му се прелива черноморска кръв, достойно и умело води отбора цели три години. ј какво да кажем за двата супер сезона на рожбата на "Ћевски" вили ¬уцов...
¬ече е друго футболно време, но изискването е същото - бърза адаптаци€ към традициите и доказване на треньорските качества...
≈рнест ћурㆆ У¬ладиславФ 1925/26 г.
јлекси јлексиеↆ† У“ичаФ1928/29 г.,
†††† У¬ладиславФ 1933/34 г.,
†††† “¬ѕ 1945/47 г.
Ќикола Ћюцканоↆ† У“ичаФ 1932/34 г.; сборни€ отбор на ¬арна
†††† за срещата със сборни€ тим на столицата
†††† в —офи€ - 3:2 за ¬арна.
д-р ÷ветан ƒимитроↆ†† У¬ладиславФ 1938/39 г.
»ван ћоканов† треньор на УЅотевФ при ƒЌј,† ¬ћ—,
†††† — Ќј, УЅотевФ и У„ерно мореФ 1948/59 г.
ƒимитър ƒимитроↆ 1959 г.
»ван ћоканов† 1959/60
Ћозан  оцеↆ 1960/62 г.
»ли€ јпостолоↆ†† 1962 г.
ћанол ћанолов 1962/63 г.
»ван ћоканов† 1964/68
√еорги ƒимитроↆ† 1968/72 г.
—пас  ироↆ† 1972/74 г.
»ван ћоканов† 1974 г.
—то€н ќрманджиеↆ 1974 г.
√еорги ƒимитроↆ† 1974/76 г.
 ирил –акаров 1976/77 г.
»ван ¬асилев† 1977/79 г.
»ван ћоканов† 1979/80 г.
Ѕожил  олеↆ 1980/81 г. /играещ треньор/
»ван ¬асилев† 1980/81 г.
—пас  ироↆ† 1981/83 г.
“одор ¬еликов 1983/85 г.
Ѕожил  олеↆ 1985/89 г.
Ќикола  овачеↆ†† 1989 г.
“одор ¬еликов 1989/90 г.
 еворк “ахмис€н††† 1990/91 г.
“одор ¬еликов 1991/92 г.
Ѕожил  олеↆ 1992/94 г.
—тефан Ѕогомилоↆ 1994 г.
¬ачко ћаринов 1994/95 г.
ƒам€н √еоргиеↆ†† 1995 г.
ћилен √оранов 1995 г.
ѕетко ѕетков† 1995 г.
Ќикола —пасов 1995 г.
јсен ћилушев† 1996 г.
ƒам€н √еоргиеↆ†† 1996 г.
÷оню ¬асилев† 1997 г.
“одор ћареↆ 1997 г.
Ћюдмил √ораноↆ†† 1997 г.
¬елислав ¬уцоↆ†† 1998 г. /играещ треньор/
—тефан Ѕогомилоↆ 1998 г.
–уди ћинковск膆†† 1998 г.
—ветозар —ветозароↆ††
и “одор ћарев 1999 г.
–ади «дравков 1999/2000 г.
Ѕожил  олеↆ 2000/01 г.
јлександър —танков 2001/02 г.
¬елислав ¬уцоↆ†† 2002/04 г.
»лиан »лиеↆ 2004/... г.